Vanwege het bereiken van het maximaal aantal deelnemers is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor de cursus Politiek Actief in november 2023.

Indien u een mail stuurt aan evenementen@prvlimburg.nl, dan kunnen wij u op de reservelijst plaatsen. Tevens kunnen wij u dan op de hoogte houden van een eventuele nieuwe cursus Politiek Actief op een later moment.