Aanvraag vergunning ingevolge de Omgevingsverordening Limburg 2014
voor het mogen uitvoeren van kabel- en leidingwerken