Aanvraag vergunning ingevolge de Omgevingsverordening Limburg 2014
voor het mogen plaatsen van
toeristische doelverwijzigingsborden eventueel inclusief constructie
(bruine borden met wit opschrift / 1 of 2 pictogrammen)