Aanvraag vergunning ingevolge de Omgevingsverordening Limburg 2014
voor het mogen plaatsen van
artistiek kunstwerk op een rotonde