Aanvraag vergunning ingevolge de Omgevingsverordening Limburg 2014
voor het tijdelijk mogen plaatsen van
borden voor een evenement.